Ábyrgðarskilmálar

Reikningur gildir sem ábyrgðarskírteini skv. almennum reglum og viðteknum venjum fyrir ábyrgðarskyldar vörur. 

Ábyrgðarskilmálarnir í þessari yfirlýsingu, að því leyti sem lög leyfa, undanskilja ekki, takmarka eða breyta heldur eru til viðbótar lögbundnum réttindum sem gilda um sölu viðkomandi vöru. Ef um er að ræða sölu til fyrirtækis er tímamark til að bera fyrir sig galla á seldri vöru frá Pedromyndir ehf.  eitt ár frá því að söluhlut var veitt viðtöku nema annað sé sérstaklega tekið fram. Í samræmi við lög um neytendakaup, nr. 48/2003 er þessi frestur tvö ár ef um er að ræða smásölu til neytenda.

 

Ábyrgð gildir einungis fyrir vélbúnað.  Pedromyndir ehf. undanskilur sig allri ábyrgð á afleiddu tjóni sem leiða kann af bilun. 

Ábyrgð tryggir ekki að búnaður verði laus við allar truflanir eða villulaus. Á líftíma vörunnar mun reynast nauðsynlegt að fylgja leiðbeiningum framleiðanda um uppfærslur. Ef úrlausn vandamáls felst í því að fylgja leiðbeiningum framleiðanda sem aðgengilegar eru almenningi mun vinna vegna þess ekki falla undir ábyrgð og er þá innheimt samkvæmt gjaldskrá.

 

 Ábyrgð á vélbúnaði fellur niður, ef:

•  Leiðbeiningum framleiðanda búnaðar og Pedromynda ehf. um hirðu, notkun, álag, íhluti eða viðhald er ekki fylgt.

•  Bilun má rekja til illrar eða rangrar meðferðar.

•  Óviðkomandi aðili hefur opnað eða átt við búnað, breytt honum eða bætt við hann á einhvern hátt.

•  Bilun má rekja til þess að vélbúnaður hafi verið tengdur við ranga rafspennu.

•  Bilun stafar af rangri tengingu við rafkerfi eða netkerfi.

•  Bilun má rekja til óhæfra umhverfisþátta, svo sem ryks, hita- eða rakastigs.

 

Ábyrgð er ekki veitt á:     

•  Rekstrarvöru, þ.m.t. rafhlöðum.

•  Búnaði, sem er skemmdur vegna rangrar notkunar, ytri ástæðna, rangra breytinga, rangs uppsetningarumhverfis eða skorts á eðlilegri þjónustu.

•  Búnað, þar sem auðkenni framleiðanda og raðnúmer hefur verið afmáð.

•  Galla, sem stafar af búnaði, er Pedromyndir ehf. ber ekki ábyrgð á.

•  Þjónustu við ranglega útfærðrar búnaðarbreytingar.

 

Ábyrgðarskilmálar þessir gilda ekki um afhendingu á nýjum vörum í stað gallaðrar vöru sem seld hefur verið af öðrum aðilum en Pedromyndir ehf. Í þeim tilvikum sem Pedromyndir.is móttekur gallaðar vörur seldar og/eða afhentar af öðrum en Pedromyndir ehf.  skal það tekið fram að þá kemur pedromyndir ehf.  fram sem milliliður og er ekki samábyrgur upphaflegum seljanda. Í slíkum tilfellum ber Pedromyndirehf. enga ábyrgð á hinni afhentu vöru og er ekki um sölu að ræða í skilningi laga nr. 48/2003 og eiga þau lög ekki við. Ábyrðarskilmálar þessir rýra ekki eða takmarka rétt neytenda til að krefja upphaflegan seljanda um nýja afhendingu á grundvelli samningssambands þeirra á milli. 

 

Athugið

Rétt er að minna á að þegar óskað er eftir ábyrgðarþjónustu eða vöruskilum áskilur Pedromyndir ehf. sér rétt til að krefjast framvísunar á frumriti reiknings fyrir kaupum á búnaðinum.